Kennelnimen anominen

Kun olet anomassa kennelnimeä, tarvitset siihen rotujärjestön lausunnon. Kennelliiton ohjeistukseen kennelnimen anomisesta voit perehtyä seuraavasta linkistä: http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/kennelnimet

HUOM! Kennelnimen hakijan tulee olla yhtäjaksoisesti yhdistyksen jäsen 18 kk ennen kuin kennelnimihakemusta voidaan puoltaa.

Toimi seuraavasti:

1. Lähetä
- virallinen anomuslomake täytettynä
- allekirjoitettu kasvattajasitoumus
- jäljennös suorittamastasi kasvattajan peruskurssitodistuksesta sekä
- vapaamuotoinen lyhyt esittely itsestäsi ja koiristasi Springerspanielit ry:n sihteerille .

Jos anot kennelnimeä sähköisesti omakoiran kautta, niin lähetä kuitenkin vapaamuotoinen esittely itsestäsi yhdistyksen sihteerille.

2. Springerspanielit ry:n hallitus käsittelee asian kokouksessaan ja lähettää anomuksesi lausunnollaan varustettuna Kennelliittoon mahdollisimman pian kokouksensa jälkeen.

Ylläolevat kaavakkeet aukeavat Adobe Reader ohjelmalla, jos sinulla ei vielä ole ko. ohjelmaa voit tarvittaessa ladata sen ilmaiseksi täältä

Jäsenlomake