SPME-kokeiden lomakkeet

Vastaava koetoimitsija on velvollinen itse huolehtimaan siitä = tilaamaan Kennelliitosta, että SPME-koemuotojen lomakkeita on käytettävissä kokeissa (mikäli ei ole käytössä koesihteeri-ohjelmaa).