Jakelin malja

Lahjoittaja: ---
(palkinto jaetaan näyttelypaikalla)

Kiertopalkinto jaetaan Rotunsa Parhaalle koiralle Helsingin syysnäyttelyssä joka toinen vuosi (Springerspanielit ry:n ollessa näyttelyn järjestäjänä).

Kiertopalkintoon kuuluu myös voittajalle muistoksi jäävä palkintoesine.