Matkalla mestariksi - Remun ja Börjen tsemppipysti parhaalle 2-luokan springerille

Lahjoittaja: Terhi Talaskivi ja Kaisa Majanen
(palkinto jaetaan koe-/kilpailupaikalla)

Palkinnosta saavat kilpailla kaikki Springerspanielit ry:n jäsenten omistamat englannin- ja walesinspringerspanielit.

Palkinto jaetaan ennalta nimettyjen virallisten agilitykilpailujen parhaiten 2-luokissa sijoittuneelle koirakolle riippumatta säkäluokasta. Jos sijoitus on sama, palkinnon saa se koirakko, jolla on parempi tulos.

Palkinto kiertää 10 vuotta, jonka jälkeen sen saa omakseen se ohjaaja, joka on saanut sen useampana vuotena palkinnon kiertoaikana (koira voi olla eri). Jos kukaan ei ole saanut palkintoa yhtä kertaa useammin, palkinto jää sille, joka sen viimeiseksi saa. Jos useampi ohjaaja on saanut palkinnon yhtä monta kertaa, jää palkinto heistä sille, joka se on viimeisimmäksi saanut. Jos joku koirakko saa palkinnon kolme kertaa peräkkäin, jää palkinto heille, vaikka palkinto ei olisi vielä kiertänyt 10 vuotta.

Palkinnon mukana kiertää kansio, johon jokainen palkinnon saanut ohjaaja liittää koirakon kuvan ja tiedot sekä tiedon palkinnon saamisen ajankohdasta ja tuloksesta, jolla se on saatu. Kun palkinnon kiertoaika päättyy tai se muusta syystä lakkaa kiertämästä, kansio palautetaan palkinnon lahjoittajille.